top of page

Πώς θα μάθω να διαχειρίζομαι το εργασιακό άγχος;

Updated: Nov 23, 2020

Πως ορίζεται το εργασιακό άγχος, πως επηρεάζει την επαγγελματική και προσωπική ζωή και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Είναι γνωστό πλέον, ότι το εργασιακό άγχος προκαλεί ανησυχία και προβλήματα στα άτομα, αλλά και στην ομαλή λειτουργία των οργανισμών (HSE, 2001), ενώ η συχνή εμφάνισή του στη σημερινή εποχή από τα υψηλόβαθμα μέχρι και τα πιο χαμηλόβαθμα στελέχη, έχει θορυβήσει σημαντικά τόσο τους ειδικούς, όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με το Harvard Business School, το εργασιακό άγχος μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνο για την υγεία μας, όσο και το παθητικό κάπνισμα, ενώ σε έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των 2003-2004 στην Αγγλία και την Αμερική βρέθηκε ότι σχεδόν το 80% των εργαζομένων, υπέφερε από έντονο εργασιακό άγχος με πολυεπίπεδα αρνητικά αποτελέσματα που επηρέαζαν και άλλους τομείς στη ζωή τους (Health & Safety Executive's, 2003/04).


Ως εργασιακό άγχος ορίζεται η δυσχερής ανταπόκριση ενός ατόμου στην υπέρμετρη πίεση ή σε άλλου είδους απαιτήσεων που δέχεται στην εργασία του.(Cooper, Dewe & Driscoll, 2001).

Το εργασιακό άγχος είναι το άγχος που εκφράζεται με τη δυσκολία του ατόμου να αντεπεξέλθει τόσο συναισθηματικά, όσο και γνωστικά ή συμπεριφορικά (πρακτικά) στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας του, με αποτέλεσμα να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την παραγωγικότητα, την απόδοση και την κινητοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα, σε δημοσίευση του Anxiety and Depression Association of America (ADAA) αναρτήθηκαν τα εξής ως περιοχές που επηρεάζει το εργασιακό άγχος:

  • Παραγωγικότητα (56% των απαντηθέντων)

  • Σχέσεις με συναδέλφους και φίλους (51%)

  • Ποιότητα εργασίας ατόμου (50%)

  • Σχέσεις με προϊστάμενους (43%)

  • Προσωπική ζωή (83% για τους άντρες - 72% για τις γυναίκες)

Coaching και εργασιακό άγχος Το εργασιακό άγχος μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα μέσω του coaching με επεξεργασία τόσο εσωτερικών, όσο και εξωτερικών αιτιών, εφόσον το άτομο αναζητήσει μία coaching παρέμβαση με στόχο την ελαχιστοποίησή του άγχους του (Hearn,2001). Επιπρόσθετα, μπορεί να αντιμετωπιστεί και έμμεσα δουλεύοντας παράλληλα άλλους στόχους, που όμως θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της απόδοσης και κατά συνέπεια και τη μείωση του εργασιακού stress (Gyllensten & Palmer, in press). Πώς, τελικά, επεξεργαζόμαστε με έναν coach το ζήτημα του εργασιακού άγχους;

  1. Άμεσα, μέσω επεξεργασίας των μη παραγωγικών μοτίβων σκέψης και συμπεριφορών που αναστέλλουν την επιτυχία.

  2. Άμεσα, με συστημική προσέγγιση των οργανωσιακών προβλημάτων και εστίαση στους τρόπους με τους οποίους το άτομο μπορεί να τα διαχειριστεί συγκρούσεις και θέματα με συναδέλφους ή προϊστάμενους.

  3. Άμεσα, εντοπίζοντας το θετικό ψυχολογικό του κεφάλαιο και τις δυνάμεις του ατόμου με στόχο την ενδυνάμωση και την τόνωση της αυτοπεποίθησης.

  4. Έμμεσα, μέσω εκπαίδευσης σε coaching δεξιότητες όπως ο σχεδιασμός πλάνου, η οργάνωση και ο εντοπισμός εμποδίων, ώστε να διευκολυνθεί το άτομο στην εργασιακή του καθημερινότητα.

  5. Έμμεσα, μέσω της επίτευξης άλλων work-related στόχων όπως η ενίσχυση της απόδοσης, η βελτίωση της επικοινωνίας ή η ενίσχυση της παραγωγικότητα, τα οποία με τη σειρά τους θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εργασιακού άγχους.

Συμπέρασμα Είναι βέβαιο, πως το εργασιακό άγχος αποτελεί ένα πολυσύνθετο θέμα, στο οποίο, όμως, το coaching μπορεί να παρέμβει εξαιρετικά αποτελεσματικά, ώστε να διαχειριστεί και να μειωθεί - ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει κάποιο τραύμα ή κάποιος άλλος ψυχοσυναισθηματικός λόγος που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη συνεργασία coach-coachee (π.χ. κρίσεις πανικού). Ο τρόπος με τον οποίο θα επεξεργαστεί μεταξύ του coach και του πελάτη αφορά τις ανάγκες, το αίτημα και το ψυχολογικό κεφάλαιο του coachee, κάτι στο οποίο ένας καταρτισμένος coach λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση, την εμπειρία και την προσέγγισή του, μπορεί να ανταποκριθεί.


_____________________________

Τα coaching προγράμματα παρέμβασης πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης, όσο και online - αν έχετε περισσότερες απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή τηλεφωνικά, διαφορετικά μπορείτε να επισκεφτείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνουν για περισσότερες διευκρινήσεις.


199 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page