Skip to main content

Όροι χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης του site “https://www.maryspathari.gr/”

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα «www.maryspathari.gr» (στο εξής «η Ιστοσελίδα») της Μαρίας Σπαθάρη, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 24 με ΑΦΜ 148621226.

H χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Iστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/πελάτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Εάν επιθυμείτε να συναλλαχθείτε μαζί μας θα πρέπει, επίσης, να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη σελίδα αυτή για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών, που μπορεί να έχουν γίνει επί των Όρων και Προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση, που δε συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, σας συνιστούμε να αποφύγετε την χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών και να μη συναλλαχθείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

H Μαρία Σπαθάρη καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Μαρίας Σπαθάρη.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Μαρία Σπαθάρη σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτήν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Μαρία Σπαθάρη και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες της ή των server της, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ μας μέσω e-mail, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συνιστούν ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ μας. Αυτή η σύμβαση υποκαθιστά οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Μαρία Σπαθάρη με το ίδιο αντικείμενο. Κάθε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύει μόνο αν υποβληθεί γραπτώς. Καμία προφορική επεξήγηση ή πληροφορία δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο πελάτης/ χρήστης/ επισκέπτης της Ιστοσελίδας:

  •   Aναγνωρίζει ότι κάθε προϊόν δημιουργήθηκε με βάση επιστημονικές πήγες της Ψυχολογίας, του Coaching, της θετικής ψυχολογίας, του management, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της θετικής γνωσιακής και συμπεριφορικής θεραπευτικής προσέγγισης
  •   Δηλώνει ότι είναι ενήμερος ότι – τα ψηφιακά προϊόντα περιέχουν πληροφορίες, διαδραστικές ασκήσεις και δραστηριότητες, ερωτήσεις ανασκόπησης, ερωτηματολόγια και τα διαδραστικά ψηφιακά βιβλία είναι ένας τρόπος να αναπτύξουν τα άτομα δεξιότητες χρήσιμες για την ζωή και την εργασία τους. Δεν υποκαθιστούν το Coaching ή την Ψυχοθεραπεία
  • Δηλώνει ότι είναι ενήμερος ότι στο eshop βρίσκει κάποιος προϊόντα που απευθύνονται στο γενικό κοινό, και σε επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων παρέχεται μια συνάντηση από την Μαρία Σπαθάρη για τη διερεύνηση των αναγκών της πρώτης προκειμένου να επιλέξει η επιχείρηση το κατάλληλο ψηφιακό προϊόν για το ανθρώπινο δυναμικό της
  1. Πληροφορίες Προϊόντων

Στην Ιστοσελίδα και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία αναφέρονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, η τιμή τους, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο τρόπος πληρωμής. Η Μαρία Σπαθάρη διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγράφει τα παραπάνω ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος εφόσον πρόκειται για ενημερωτική καταχώρηση σχετικά με προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση αλλά αναμένεται να είναι μελλοντικά.

Η Μαρία Σπαθάρη διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών της μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  1. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Κάθε εικονιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Στην περίπτωση που – λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες, ή λόγω τεχνικού σφάλματος – προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, δεν είναι, τότε η Μαρία Σπαθάρη διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον χρήστη άλλο ισοδύναμο προϊόν, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές του με το αρχικά επιλεγέν. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως.

  1. Διαδικασία αγοράς προϊόντων και επιστροφής χρημάτων

Κάθε χρήστης περιηγείται στην Iστοσελίδα προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιστοσελίδας. Η Μαρία Σπαθάρη δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η Μαρία Σπαθάρη αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.

Προσοχή:

Το «κατέβασμα» μπορεί να γίνει  2 φορές σε ένα μήνα . Μετά τη δεύτερη φορά και μετά την πάροδο μηνός δεν υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος του αρχείου.

Τα ebooks είναι ψηφιακά βιβλία που αναγιγνώσκονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσής τους ή οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγής τους.

Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού. Αναγιγνώσκεται αποκλειστικά από τον αγοραστή καθώς το αρχείο κλειδώνει στο mail με το οποίο έχει γίνει η αγορά του.

Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων εντός 7 ημερών από την αγορά.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του ebook και της συνακόλουθης επιστροφής χρημάτων από τη στιγμή που έχει ήδη «κατέβει» το ηλεκτρονικό βιβλίο εκτός κι αν διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα.

Για την ανάγνωσή των ebooks χρειάζεται αντίστοιχο πρόγραμμα υποστήριξης DRM, πιστοποιημένο με κωδικό χρήστη ADOBE ID (τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί δωρεάν) πριν από το κατέβασμα του πρώτου ebook.

Έπειτα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη και ενεργοποιημένη κάποια εφαρμογή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων. Για την ανάγνωση των ebooks προτείνουμε την εφαρμογή Adobe Digital Editions για τα λειτουργικά συστήματα Η/Υ  και τις εφαρμογές Adobe Digital Editions και PocketBook Reader για έξυπνα τηλέφωνα και tablets με λειτουργικά συστήματα Android.

Adobe Digital Editions: 

Pocket Book Reader:

Αφού πραγματοποιηθεί η αγορά ο αγοραστής λαμβάνει εντός ολίγων λεπτών link το οποίο θα πρέπει να ανοιχθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού χρήστη, AdobeID, στην ADOBE, επισκεπτόμενοι τον ασφαλή σύνδεσμο  και συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες (όνομα, επίθετο, διεύθυνση e-mail, έναν κωδικό της αρεσκείας του αγοραστή αποτελούμενο από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες που να περιλαμβάνει πεζά και κεφαλαία γράμματα και αριθμό/ούς ή σύμβολα, ημερομηνία γέννησης).

2) Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή το ειδικό λογισμικό της ADOBE για ανάγνωση ebooks, Adobe Digital Editions, μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της Adobe Inc. ή την εφαρμογή Adobe Digital Editions ή PocketBook Reader στην έξυπνη συσκευή , ακολουθώντας έναν από τους αντίστοιχους συνδέσμους παραπάνω.

3) Έχοντας εγγραφεί στην ADOBE, κατά την εκτέλεση του προγράμματος Adobe Digital Editions θα ζητηθεί να γίνει θεώρηση (authorisation) του προγράμματος. Σε περίπτωση που αυτό δε ζητηθεί, αν πρόκειται για Η/Υ ή Mac, θα πρέπει να επιλεγεί από το μενού “Help–>Authorize computer”, ενώ αν πρόκειται για έξυπνη συσκευή, θα πρέπει να επιλεγεί “Settings” από το εικονίδιο με τις 3 οριζόντιες γραμμές στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής Adobe Digital Editions και στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην επιλογή Authorize (κάτω από τον τίτλο Accounts) πληκτρολογείτε το Adobe ID και password που καταχωρίστηκε κατά την εγγραφή στο site της ADOBE.  Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για τη μεταφορά των ebooks σου σε άλλη συσκευή (συνολικά μέχρι 5 συσκευές ταυτόχρονα) ή την επαναφορά τους σε περίπτωση απώλειας.4) Τέλος το ebook θα ανοίξει με δεξί κλικ πάνω στο link και «άνοιγμα με..» ή αντιγραφή του ληφθέντος link και επικόλληση του στον browser.

  1. Τρόπος εξόφλησης

Η εξόφληση είναι δυνατόν, κατ’ επιλογή του χρήστη, να πραγματοποιηθεί είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, είτε με χρέωση χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών  Vivawallet και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TCP/IP με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Επιπλέον υφίσταται η δυνατότητα κατάθεσης στον υπ’ αριθμόν 0006873148870697 Τραπεζικό Λογαριασμό της Μαρίας Σπαθάρη στην Τράπεζα Πειραιώς

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της Μαρίας Σπαθάρη. Όλο το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Μαρίας Σπαθάρη και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Μαρία Σπαθάρη ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Μαρίας Σπαθάρη ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην Iστοσελίδα δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και, αρμόδια για την επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης αναφορικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και/ή της σύμβασης πώλησης, είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας από την οποία έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και/ή το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.